Reglementen Schiedamse Poetry Slam

(Laatst bijgewerkt op 27-09-2022)

Deelname

Er zijn geen speciale criteria. Iedereen die zijn/haar/hun eigen teksten schrijft en voordraagt, mag meedoen.

Inschrijvingen worden aangenomen op volgorde van aanmelding. Als je je aanmeldt nadat de slam al vol is, kom je op de reservelijst. Wanneer een kandidaat uitvalt wordt er iemand van de reservelijst gekozen. Ook dat gaat op volgorde van aanmelding.

De voorkeur gaat uit naar deelnemers die uit Zuid-Holland komen. Bij gelijke kwaliteit hebben daarom deelnemers uit Schiedam en omstreken voorrang.

De organisatie selecteert indien nodig voor evenwichtige verdeling van kandidaten per ronde. 

De voertaal van de slam is Nederlands maar we staan open voor één gedicht in andere talen per slammer in de finale battle (van de voorronde). Houd er rekening mee dat bij het NK Poetry Slam de hoofdtaal Nederlands is.

Door deelname aan de slam ga je akkoord met het livestreamen en opnemen van je optredens. De Schiedamse Poetry Slam wil een inclusief woordkunstplatform zijn en de evenementen hiermee toegankelijk maken voor wie niet fysiek aanwezig kan zijn.

De Schiedamse Poetry Slam is achteraf terug te zien. Zo kunnen slammers hun performance terugkijken en beelden voor hun eigen promotie inzetten . De organisatie kan beelden ook gebruiken voor promotiedoeleinden binnen de context van de Schiedamse Poetry Slam, zoals: shorts op sociale media, foto’s naar de pers.

Volgorde

Voor elke slam moeten de deelnemers een lootje trekken zodat we weten wat de volgorde is. In de tweede ronde wordt de volgorde omgedraaid. In de derde ronde (de battle) wordt de volgorde bepaald door een muntje op te gooien. 

Puntenaftrek

Bij de eerste twee rondes heeft elke deelnemer 3 minuten de tijd. Ga je over die tijd, dan gaan er per 10 seconden, 2 punten van je aantal stemmen af. Bij 3:30 gaat de microfoon uit.

Gelijkspel

Als er deelnemers zijn die evenveel fiches of stemmen hebben, dan bepaalt de stemadviseur wie er wint.

Diskwalificatie en overige voorwaarden (laatst bijgewerkt: 24-06-2020)

1) Schiedamse Poetry Slam houdt zich aan de regels en we hopen dat deelnemers dat ook doen, zo niet, dan moeten we helaas overgaan tot diskwalificatie.

2) Kwaadspreken wordt niet geaccepteerd en kan bestraft worden met diskwalificatie. De organisatie bepaalt wat als kwaadaardig wordt gezien.

3) De organisatoren van Schiedamse Poetry Slam zijn niet verantwoordelijk voor de uitslag van het publiek en de stemadviseurs.

4) Deelnemers moeten het reglement doornemen en hiermee akkoord gaan.

5) Schiedamse Poetry Slam heeft het recht om de reglement aan te passen of aan te vullen als dat nodig zou zijn.

6) Elke reglementswijziging is pas van kracht na publicatie op schiedamsepoetryslam.nl

7) De Schiedamse Poetry Slam is vrij van -ismes en fobieën (zoals racisme, seksisme en homofobie). De organisatie heeft het recht om personen die zich hieraan schuldig maken, deelname tot de Poetry Slam te ontzeggen in het kader van veilige ruimtes.

Disclaimer

De Schiedamse Poetry Slam sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deelname aan de  Schiedamse Poetry Slam, of het gebruik van de op deze webpagina’s geboden informatie, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.